Solcellsguiden

Riktning på paneler, öst/väst vs. syd – Vilken riktning är bäst?

Vid installation av en solcellsanläggning är en av de viktigaste faktorerna att överväga riktningen på solpanelerna. Traditionellt sett har söderläge ansetts vara den bästa riktningen för maximal solinstrålning, men installationer i öst/väst-riktning blir allt vanligare. Vilken riktning som är bäst beror på flera faktorer, inklusive energiutbyte, installationens syfte och byggnadens fysiska förutsättningar. Här följer en genomgång av för- och nackdelar med de olika riktningarna.
solceller öst väst
Fördelar med solpaneler riktade mot söder
  • Maximal solinstrålning – Söderläge ger den högsta solinstrålningen under dagen, särskilt mitt på dagen när solen står som högst. Detta leder till maximal energiproduktion under dessa timmar.

  • Effektivitet – Solpaneler som riktas mot söder är oftast de mest effektiva i termer av energiproduktion per installerad panel, eftersom de drar nytta av den starkaste och längsta exponeringen för direkt solljus.

  • Enklare planering – Med söderläge kan produktionskurvan förutses och matchas enklare mot hushållets konsumtionsmönster eller nätägarens krav på utmatad effekt.
Nackdelar med solpaneler riktade mot söder
  • Överproduktion mitt på dagen – Söderläge kan leda till överproduktion under mitt på dagen, vilket ibland kan resultera i att överskottsenergin måste matas in på nätet till ett lägre om nätet är överbelastat.

  • Begränsad produktion morgon och kväll – Energiutbytet är lägre under morgon- och kvällstimmarna, vilket kan vara en nackdel om hushållets energibehov är högre under dessa perioder.
Fördelar med solpaneler riktade mot öst/väst
  • Jämnare energiproduktion – Paneler i öst/väst-riktning producerar mer el under morgon- och kvällstimmarna, vilket kan vara mer i linje med hushållets faktiska energibehov. Detta jämnar ut produktionskurvan över dagen.

  • Bättre matchning med konsumtionstoppar – Eftersom energiproduktionen är högre på morgonen och kvällen, när många hushåll har högre konsumtion, kan detta minska behovet av att köpa el från nätet under dessa tider.

  • Möjlighet till större system – I vissa fall kan det vara möjligt att installera fler paneler på taket när de är riktade öst/väst, beroende på takets utformning och skuggning.
Nackdelar med solpaneler riktade mot öst/väst
  • Lägre total energiproduktion – Öst/väst-riktning ger generellt lägre total energiproduktion jämfört med söderläge, eftersom solpanelerna inte får lika mycket direkt solljus under dagens mest intensiva timmar.

  • Komplexare installation – Planeringen och installationen kan bli mer komplex när man optimerar för öst/väst-riktning, särskilt om takets lutning och skuggning behöver beaktas.
Val av riktning baserat på förutsättningar

Valet mellan öst/väst- och söderläge beror på flera faktorer, inklusive energibehov, takets utformning, skuggning och lokala förutsättningar. För de flesta hushåll som har möjlighet att installera solpaneler i söderläge, kommer detta att ge den högsta totala energiproduktionen. Dock kan en öst/väst-riktning vara mer fördelaktig om målet är att matcha energiproduktionen bättre med hushållets konsumtion under morgon- och kvällstimmarna.

För att avgöra vilken riktning som är bäst för just en specifik solcellsanläggning, är det viktigt att genomföra en noggrann analys av husets energibehov, takets förutsättningar och eventuella skuggningar. Kontakta företaget idag för att få hjälp med att optimera solcellsinstallationen och maximera energibesparingarna.

 

Dela artikeln via: