Solcellsguiden

Hur stort batteri ska man välja till sin solcellsanläggning?

När man väljer att komlettera sina solceller med ett batterisystem ställs vi alla inför samma viktiga och avgörande fråga. Hur stort batteri behöver jag? Det korrekta svaret beror på flera faktorer, inklusive fastighetens energiförbrukning, dina mål för energioberoende och ekonomiska överväganden. I det här inlägget guidar vi dig genom de överväganden som hjälper dig att välja rätt storlek för ditt batterisystem.
solcellsbatteri
Förstå anläggningens energianvändning

Det första steget i att bestämma storleken på batteriet är att förstå fastighetens dagliga energiförbrukning. Det är avgörande för valet av batteristorlek att undersöka och förstå fastighetens energiprofil, det vill säga hur elförbrukningen varierar under olika tider på dygnet. Ett typiskt beteende för hushåll är att man förbrukar mest på morgonen och eftermiddag/kväll vilket resulterar i två pucklar i energikurvan, medan företag och industrier har en jämnare förbrukning under arbetstid.

energiprofil villa
Energiprofil villa
energiprofil industri
Energiprofil industri

Detta ger en grund för att uppskatta hur mycket energi som behöver lagras för att uppfylla dina behov under olika förhållanden, när solpanelerna inte producerar el. Med en smartmeter kan denna information läsas av direkt i ett användarvänligt gränssnitt på telefon eller dator. Även elhandelsbolag med timprisavtal erbjuder denna typ av mätning. Ett annat alternativ för att ta reda på mer information kan vara genom att:

  • Samla in elräkningar: Titta på dina senaste elräkningar för att få en uppskattning av din månatliga och dagliga energiförbrukning i kilowattimmar (kWh).

  • Analysera användningsmönster: Notera om din energianvändning ökar under specifika tider på dagen eller årstider, vilket kan påverka hur mycket batterikapacitet som behövs.
Uppladdning av batteri

Efter att fastighetens energianvändning kartlagts och slutsatsen dragits över när förbrukningen sker, bör man också tänka på hur och när på dygnet batteriet ska laddas upp. Detta kan skilja sig beroende på vilken metod man avser att anväda för att ladda upp batteriet och vad man har för elavtal. De vanligaste metoderna är att:

  • Köpa elen när den är som billigast: ställa in tiden då batteriet ska köpa och använda elen.

  • Ladda upp batteriet med överskottet från solcellsproduktionen: låta överskottet av produktionen gå till att ladda upp batteriet i första hand istället för export (försäljning).

Hur dessa metoder skiljer sig åt påverkar det totala systemets ekonomiska lönsamhet. Vid köp av el betalar man utöver elpriset även för nätöverföring, energiskatt och moms precis som vanligt. Dessa kostnader undviker man genom att ladda upp batteriet med sin egenproducerade solenergi. För privatpersoner antyder reglerna kring avdrag för grön teknik att skattereduktionen endast berättigas för det senare alternativet. Läs mer om hur ersättningssystemet för investeringar i solceller fungerar här.

batterisystem solceller
Grafen visar uppladdning av batteri med solenergi och urladdning vid avbruten produktion under ett dygn
Beräkna batteriets kapacitet

Utöver en gedigen egenanalys av befintligt energisystem bör man ta hänsyn till att solcellssystemet producerar tillräckligt med energi för att hinna ladda upp hela batteriet, alternativt att batteriet hinner laddas upp tillräckligt snabbt under dygnets billiga timmar. Hur snabbt ett batteri går att ladda upp och urladda definieras av batteriets C-värde och skiljer sig mellan märke och modell. En förenklad tumregel är att matcha anläggningens toppeffekt med kilowattimmar batteri, t.ex. 10 kWh batteri till en 10 kW solcellsanläggning.

Varför välja att komplettera anläggningen med ett batteri?

I takt med att elpriset, nätavgifterna och energiskatten stiger samt införandet av effekttariffer, blir en ökad egenanvändning allt viktigare för att förbättra fastighetens totala ekonomi. Egenanvändningen ökar i takt med utnyttjandet av den egna solenergiproduktionen och på så sätt effektiviseras fastighetens energikostnader.

Vi hjälper dig välja rätt

Valet av batteristorlek för din solcellsanläggning är en balans mellan tekniska möjligheter, personliga energibehov och budget. Genom att noggrant utvärdera dina energiförbrukningsmönster och autonomimål kan du välja ett batterisystem som inte bara maximerar din investering utan också stöder ditt önskemål om en mer hållbar livsstil. Om du behöver hjälp med att bestämma rätt storlek på ditt batteri, tveka inte att kontakta oss på PV Solenergi för en kostnadsfri konsultation.

Dela artikeln via: